Otevřít menu

Na úvodní stranu Knihovna Kopidlno

Návštěv :
Celkem : 9933
Týden : 30
Dnes : 2
podrobnosti

 

 

Mlýnecká knihovna má nový kabát!

V prostorách bývalé školy, v místech, ve kterých býval obchod, probíhala od loňského roku rekonstrukce. Zaměstnanci, z pracovní skupiny odboru místního hospodářství MěÚ v Kopidlně, nově zrekonstruovali elektrické rozvody, snížili a zateplili strop. Dále místnost zmenšili o sádrokartonovou příčku a vymalovali. Knihovnu z druhého patra přestěhovali do nově upravených prostor. V novém se knihovna předvedla 11. 2. 2016. Tuto změnu ocení hlavně starší čtenáři, kteří si ušetří chůzi do schodů.

A jak dlouho vlastně již místní knihovna funguje? Její historie je spojená s otevřením zdejší školy. Dokládají to razítka na nejstarších knížkách s titulem Obecní knihovna ve Mlýnci a s letopočty sahajícími u nejstarších titulů do dvacátých a třicátých let 20. století. Vedle obecní knihovny existovala současně i knihovna školní, obsahující převážně knížky pro děti. Její rozvoj se datuje od 50. let. Se zrušením školy v roce 1969, se ocitla knihovna bez knihovníka. Tuto funkci totiž po roky vykonával zcela automaticky řídící učitel. Poslední z nich, pan Alois Koudelka, se z Mlýnce odstěhoval v roce 1970. Jednáním Okresní knihovny v Jičíně převzal tuto funkci mladý učitel pan Oldřich Suchoradský, který ji vedl až do roku 2013, kdy se z Mlýnce odstěhoval společně se svou paní do Hradce Králové. Od tohoto roku vede místní knihovnu paní knihovnice z Kopidlna, která sem dojíždí každý čtvrtek od 17 do 18 hodin.

Svých největších úspěchů knihovna dosáhla v osmdesátých letech, kdy počet čtenářů převýšil počet trvale žijících obyvatel Mlýnce. Mezi čtenáři tak byli chalupáři a přespolní. Velkou tradicí se stala i filmová představení, která předvedla více než 200 celovečerních filmů. Nesmím také zapomenout zmínit dětské soutěže pro nejmladší čtenáře, které byly velice populární. To vše mohla knihovna organizovat díky spolupráci s ostatními školami a podpoře Okresní knihovny v Jičíně, později Střediskových knihoven v Kopidlně a Rožďalovicích.

Od roku 1987 je knihovna pobočkou Městské knihovny v Kopidlně. Mezi její čtenáře patří převážně občané naší malé vesničky a chalupáři, kteří knihovnu zaplní hlavně v letních měsících.

                                                                                                                                                   

 fotografie jsou k dispozici v záložce - fotografie - Knihovna Mlýnec v novém:)

 

 

 

 Pobočka MLÝNEC

 

Půjčovní doba:

ČTVRTEK od 17 do 18 hodin.

 

 

Kontakt:

 

e-mail: knihovnakopidlno@kopidlno.cz

 

 

Mlýnecká obecní knihovna vznikla ve 20-tých létech minulého století, podle Knihovnického zákona, který nařizoval každé obci provozovat místní knihovnu. Paralelně fungovala i knihovna místní obecné školy. Když byla škola v roce 1970 zrušena, obě knihovny se sloučily a vznikla Místní lidoví knihovna ve Mlýnci, s cca 1 400 knižními svazky. Knihovna se v budově několikrát stěhovala. Účas­tnila se různých soutěží organizovaných pro místní knihovny. V roce 1976 získala titul Vzorná lidová knihovna. V těch letech měla na 8 000 svazků a kolem 150 čtenářů. 

Současnost knihovny je podstatně skromnější, tak jak se snížilo a změnilo složení místních obyvatel. Má asi 3 500 svazků a kolem 50 pravidelných čtenářů, z toho jich je asi 10 ve věku do 15 let. Vedle stálých obyvatel obce je velký podíl čtenářů z letních hostů a  chalupářů.