Otevřít menu

Na úvodní stranu Knihovna Kopidlno

Návštěv :
Celkem : 9932
Týden : 29
Dnes : 1
podrobnosti


Je nějaký věkový limit pro půjčování knih v oddělení pro děti?

Není.


Co potřebuji k vyřízení čtenářského průkazu?

K vyřízení čtenářského průkazu je třeba platný průkaz totožnosti. U dětí pak podpis zákonného zástupce. Registrace v knihovně je zpoplatněna


Půjčujete domů také časopisy?

Ano..


Co znamenají pojmy prezenčně a absenčně?

Prezenčně znamená, že si dokument (knihu, časopis, CD apod.) můžete prostudovat přímo v knihovně, ale nesmíte si jej odnést domů. Absenčně naopak znamená, že si dokument (knihu, časopis, CD apod.) můžete půjčit domů.


Půjčujete domů také CD?

Ano, ale pouze taková CD, která jsou přílohou časopisů nebo knih.


Půjčujete též hudební CD?

Ne.


Na jak dlouho si mohu dokumenty půjčit?

Knihy, časopisy, CD apod. se půjčují na dobu 1. měsíce.


Musím vrátit všechny dokumenty najednou?

Ne, zbývající výpůjčky lze prodloužit, pokud je ovšem nežádá další čtenář.


Platí můj průkaz i pro ostatní rodinné příslušníky nebo známé?

Ne, průkaz je vystavován na konkrétní jméno a je nepřenosný.


Co mám dělat v případě, že potřebuji prodloužit výpůjčky a nemohu se do knihovny dostavit?

V tomto případě lze o prodloužení zažádat telefonicky, e-mailem nebo pomocí internetové stránky Vaše konto.


Jak postupovat v případě, že se nám nepodaří otevřít internetovou stránku „Vaše konto“?

Zkontrolujte si, zda-li jste zadali správně heslo a číslo průkazky. Pokud je zadání správné a stránka se přesto neotvírá, kontaktujte knihovnici.


Co mám dělat, když se v seznamu výpůjček neobjeví tlačítko prodloužit?

Znamená to, že vám vypršel termín vypůjčení. V tomto případě knihy již tímto způsobem prodloužit nelze. Musíte se dostavit do knihovny.


Lze si půjčit i takovou knihu, kterou nevlastníte ve vlastním fondu?

Ano lze a to prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS).


Co to je MVS?

MVS= meziknihovní výpůjční služba= organizované půjčování knih, časopisů a dalších dokumentů mezi knihovnami. Umožňuje knihovnám poskytovat čtenářům i ty materiály, které jim nemohou zapůjčit ze svých vlastních fondů.


Co když knihu poškodím, případně ztratím?

V tomto případě knihovník posoudí jestli ztracenou knihu nahradíte stejným výtiskem nebo jej finančně uhradíte .


Máte ve vaší knihovně přístup na internet?

Ano.


Mohu si ve vašem PC přehrát vlastní hudební CD?

Ne, uživateli není dovoleno přinášet a spouště programy z vlastních disket, CD ROM, DVD.


Co je to čtenářské konto?

Čtenářské konto je prostředí, ve kterém můžete zjistit stav svých výpůjček, poplatků, rezervací i datum Vaší poslední návštěvy v knihovně. Pro vstup je nutno zadat číslo čtenářského průkazu.


Co znamená absenční a prezenční výpůjčka?

Absenční výpůjčka je výpůjčka mimo knihovnu (domů), prezenční výpůjčka je jenom v knihovně (např. encyklopedie z příruční knihovny).


Je možné půjčit si domů CD-ROM?

Samostatné CD-ROM se domů v souladu s autorským zákonem nepůjčuje. Lze si je pouze prezenčně prohlédnout v knihovně. Domů lze zapůjčit pouze CD-ROM, který vyšel jako příloha časopisu nebo knihy.


Kolik dokumentů si můžu půjčit domů?

Nejvyšší možný počet není určen, ale knihovna si vyhrazuje právo výpůjčky omezit.


Jak dlouhá je výpůjční doba?

Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 4 týdny (28 dní). Výpůjčky lze prodloužit dvakrát o 4 týdny, požádá-li o to čtenář před uplynutím výpůjční lhůty a nežádá-li dokument další čtenář.